Aktualności

 Dec 1, 200716 lat temu

Warsztaty MANUFACTURE 2007

W poniedziałek 3 grudnia FREZITE Trofa we współpracy z INESC zorganizuje warsztaty w ramach programu "MANUFUTURE 2007 Conference” - Budowanie stabilności w konkurencyjnej Europie, zestaw warsztatów odbywających się w firmach, które gromadzą liderów z największych firm przemysłowych Europy. Jedne z warsztatów odbędą się w siedzibie FREZITE Trofa, w namiocie, który zostanie umieszczony na naszym największym parkingu. Całe przedsięwzięcie będzie koordynowane przez pana Franka Knecht (VDMA) i jest dla nas wielką przyjemnością, że w roli mówcy wystąpi nasz dyrektor finansowy Pan Luis Liz.

 Oct 17, 200716 lat temu

Nagroda za osiągnięcia i innowacje

FREZITE zostało wyróżnione nagrodą za osiągnięcia i innowacje przyznawaną przez Ministerstwo Gospodarki. Nagrodę osobiście wręczył Minister Gospodarki po wizycie w siedzibie FREZITE w Trofie. Przy tej okazji miała miejsce inauguracja nowej siedziby FREZITE FMT.